ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಾ??

5

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕ, ದಾರ್ಶನಿಕ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಸರಳ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ‘ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಸಿವು: ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ: ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚುರುಕಾದವರು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ: ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದೈ’ಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಧೈರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಲೈಂ’ಗಿಕತೆ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂ’ಗಿಕತೆ ಇದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಲೈಂ’ಗಿಕತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪುರುಷರು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.