ಮೃ’ತ ದೇ’ಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

1

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಬಡವನಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ದಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಬೇಕು.

ಆದರೆ ಈ ಮೃ’ತ ದೇ’ಹವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೇ, ಸ’ತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃ’ತ ದೇ’ಹವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮೃ’ತ ದೇ’ಹವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವು ಓಡಿಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಲಗಿರುತ್ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೃ’ತ ದೇ’ಹವೊಂದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೃ’ತ ದೇ’ಹವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಸ’ತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ. ಹೇಗಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇತರರ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು.

ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹೇಗಾದರೂ, ಸ’ತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದು ಸ’ತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾ ಶಿವನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.