ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ! ಈ 4 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ…

ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ! ಈ 4 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ !

ಸಲ್ಮಾನ್, ಹೃತಿಕ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ! ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆಯೇ?

ಸಲ್ಮಾನ್, ಹೃತಿಕ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ! ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆಯೇ?

ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.