Browsing Tag

radhika apte photoshoot

ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ರಾಧಿಕಾ. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಬೇಕು ಎನಿಸುವ ಫೋಟೋಶೂಟ್.

ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ರಾಧಿಕಾ. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಬೇಕು ಎನಿಸುವ ಫೋಟೋಶೂಟ್.