ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಆ’ಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ!.

11

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗಿಂತ ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಅದೇ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪುರುಷರು ಬೇಗನೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ಅವರು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ‘ತುಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ಅದು ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿ. ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾದವಾದರೆ, ಇತರ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಹೆಂಡತಿಯು ಕೂಡ ಅವಳ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಗಂಡನು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.