ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೊಮೊಟೊ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೊಮೊಟೊ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

Continue Reading

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?? ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?? ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

Continue Reading

ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರುಚಿಯಂತೂ ಅದ್ಭುತ.

ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರುಚಿಯಂತೂ ಅದ್ಭುತ.

Continue Reading

ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್.

ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್.

Continue Reading

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

Continue Reading